image
image

50%

Visų Lietuvoje veikiančių NŠG

15

Asociacijos narių skaičius

300 MW

Asociacijos narių valdomų įrenginių galia
 • Apie mus

  2016 m. rugsėjo mėnesį įsteigta Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija (toliau – Asociacija), vienijanti asmenis, kurie yra tiesiogiai susiję su šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių ir jos tiekimu į centralizuotus šilumos tinklus. Šiai dienai Asociacijos narių valdomų šilumos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių galia siekia beveik 300 MW ir tai sudaro apie 50% visų Lietuvoje veikiančių ir biokurą naudojančių nepriklausomų šilumos gamintojų įrenginių galios.

 • Misija

  Asociacijos misija - užtikrinti palankias sąlygas nepriklausomiems šilumos gamintojams efektyviai vykdyti veiklą Lietuvoje ir prisidėti prie konkurencingesnės šilumos gamybos rinkos kūrimo.

 • Tikslai

  –  Atstovauti nepriklausomus šilumos gamintojus, gaminančius šilumą iš atsinaujinančių energijos išteklių
  –  Ginti jų teises ir teisėtus interesus valstybės, savivaldybės ar tarptautinėse institucijose
  –  Teikti pasiūlymus ir pastabas dėl šilumos ūkio reguliavimo, strategijų, programų, įstatymų bei poįstatyminių aktų, taip pat aktyviai viešinti asociacijos veiklą ir plėtoti santykius su visuomene

Background Image

Įstatai

Teisės aktai

 • Asociacijos steigėjai

  UAB Danpower Baltic
  UAB Aldec General
  UAB Ekopartneris
  UAB Fonas

 • Kiti asociacijos nariai

  UAB GECO Kaunas
  UAB SSPC-Taika
  UAB GECO Vilnius
  UAB Oneks Invest
  UAB Technology projects
  UAB Aliejaus investicijų projektai
  UAB GA Joniškis
  UAB ENG
  UAB Foksita
  UAB Ukmergės katilinė
  UAB Žemaitijos energija

 • Valdymo organai

  Prezidentas:
  Vytautas Kisielius     

  Valdyba:
  Dainius Mikolaitis
  Laurynas Pamparas
  Romualdas Rutka
  Evaldas Paulavičius
  Aleksandr Sanikov

Vilniaus g. 19-1, 44284 Kaunas
Juridinio asmens kodas: 304400169
Bankas: Swedbank
A/s: LT08 7300 0101 4977 4993

info@lnsga.lt
+370 614 622 47